$18 117,80

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Suport pentru amenjarea și întreținerea gunoiștii din localitatea Bravicea

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Călărași
 • Localitate: Bravicea

Parteneri:

$16 000,00

SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Managementul deșeurilor

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
04 ian 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Reducerea poluării mediului în rezultatul capacităților îmbunătățite de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor

Beneficiari:

 • Primăria s. Bravicea
 • Populația locală
1