Despre aplicație

Vă mulțumim că ați accesat baza publică de date a proiectelor implementate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu sprijinul partenerilor săi. Instrumentul este conceput pentru a oferi date geospațiale la nivel sub-național și vizualizări interactive ale rezultatelor.

Aplicația oferă următoarele informații despre acțiunile proiectelor PNUD:

 • Descrierea acțiunii proiectului
 • Cronologie: durata implementării
 • Domeniul de acțiune: tipurile de intervenții ale PNUD variază de la consolidarea capacităților, asistență în elaborarea politicilor până la recomandări de politici și inovații
 • Bugetul pentru o acțiune specifică, parte a unui proiect: aproximativ (cu scop de estimare)
 • Donatori
 • Grupuri-țintă: PNUD își susține beneficiarii pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă, în special dintre cei afectați din cauza disparităților geografice, socio-economice și din cauza șocurilor și fragilității
 • Beneficiari
 • ODD-uri la care contribuie acțiunea: Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a se asigura că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate. Până în anul 2030, ODD-urile ancorează activitatea PNUD. În calitate de agenție a Națiunilor Unite pentru dezvoltare, PNUD susține plenar realizarea ODD-urilor 
 • Rezultate

Puteți explora mai multe vizualizări:

 • Prin prisma ODD-urilor
 • După domenii de referință
 • După grupuri-țintă

Acțiunile specifice ale proiectelor pot fi explorate accesând mai multe tipuri de hărți:

 • De nivel transfrontalier
 • De nivel național
 • De nivel regional
 • De nivel de raion
 • De nivel de localitate / comunitate

Angajamentul PNUD de a îmbunătăți transparența

Publicarea de informații detaliate despre activitățile PNUD confirmă capacitatea organizației de a obține rezultate pozitive de dezvoltare printr-o responsabilitate sporită, o gestionare eficientă a resurselor și parteneriate durabile.

În calitate de semnatar al IATI și membru al secretariatului său, PNUD a publicat primul său set de date privind proiectele de dezvoltare și cheltuielile în 2010, în conformitate cu principiile IATI.

În 2013, PNUD a început să publice informații lunare la nivel de proiect, inclusiv informație de geolocație sub-naționale și detalii financiare suplimentare la nivel de activitate. PNUD și-a revizuit politica de publicare a informațiilor și a actualizat-o în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale.

PNUD rămâne cea mai transparentă agenție a ONU și este a treia organizație de dezvoltare cea mai transparentă din lume, conform Indicelui de transparență pentru asistență externă pentru 2020.

* Denumirile utilizate și conținutul prezentat pe această hartă nu reflectă sub nicio formă opinia Secretariatului Organizației Națiunilor Unite sau a PNUD față de statutul juridic al unei țări, teritoriu, oraș sau regiune, față de autorități sau față de delimitarea frontierelor sau granițelor.

 

1