$23 522,42

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Suport pentru colectarea selectivă a gunoiului din localitatea Sucleia

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Regiunea transnistreană
 • Raion: Slobozia
 • Localitate: Sucleia

Parteneri:

$19 722,42

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Servicii publice și sociale
 • Managementul deșeurilor

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
03 ian 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Reducerea poluării mediului în rezultatul capacităților îmbunătățite de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor

Beneficiari:

 • Primăria satului Sucleia
 • Populația locală
1