$22 738,39

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Suport pentru compostarea deșeurilor vegetale din satul Parcani

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Regiunea transnistreană
 • Raion: Slobozia
 • Localitate: Parcani

Parteneri:

$20 788,39

SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Servicii publice și sociale
 • Managementul deșeurilor

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
03 ian 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Reducerea poluării mediului în rezultatul capacităților îmbunătățite de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor

Beneficiari:

 • Primăria satului Parcani
 • Populația locală
1