$17 600,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor din localitatea Chirsova

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Găgăuzia
 • Raion: Găgăuzia
 • Localitate: Chirsova

Parteneri:

$16 000,00

SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Implicarea cetățenilor
 • Managementul deșeurilor

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
03 ian 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Reducerea poluării mediului în rezultatul capacităților îmbunătățite de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor

Beneficiari:

 • Primăria s. Chirsova
 • Populația locală
1