$72 094,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Localități:

 • Nivel: Raional
 • Regiune: Sud
 • Raion: Ștefan Vodă
 • Localitate: Talmaza
 • Nivel: Raional
 • Regiune: Sud
 • Raion: Ștefan Vodă
 • Localitate: Popeasca
 • Nivel: Raional
 • Regiune: Sud
 • Raion: Ștefan Vodă
 • Localitate: Cioburciu
 • Nivel: Raional
 • Regiune: Sud
 • Raion: Ștefan Vodă
 • Localitate: Răscăieți

Parteneri:

$6 400,00

SDG

Domenii de intervenție:

 • Biodiversitate

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
22 mai 2017 30 nov 2018

Rezultate:

 • 13 ha de fâșii forestiere de protecție au fost restaurate în satele Popeasca și Talmaza
 • Prin achiziționarea și transmiterea Primăriei Popeasca a utilajului pentru formarea biomasei din masa lemnoasă s-a contribuit la crearea unor mijloace durabile pentru asigurarea transformării deșeurilor vegetale, care în trecut se ardeau în locurile unde se făceau curățările sau tăierile, în biomasă pentru cazangeriile instituțiilor publice din localitate
 • Datorită curățării canalului adiacent sistemului anti-viitură din Cioburciu s-a contribuit la reducerea pierderilor a peste 80 de gospodării ce în trecut erau afectate periodic de inundații, fiind distruse atât culturile agricole, cât și clădirile din gospodării
 • A fost elaborată o broșură pentru copii despre valorile Zonei Ramsar și bannere cu speciile specifice regiunii, date care au fost distribuite prin instituțiile de învățământ din satele incluse în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Beneficiari:

 • 2000 persoane
 • 80 de gospodării
1