$347 490,66

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Suport acordat în dezvoltarea capacităților adaptării la schimbările climatice pentru a asigura sustenabilitatea și asumarea competențelor ASC la nivel local

Localități:

 • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

 • Societatea civilă
 • Populația
 • Autoritățile centrale
 • Grupurile vulnerabile
 • Business
 • Altele

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 sep 2020 31 oct 2024

Rezultate:

 • Dezvoltarea capacităților specialiștilor din domeniul tehnic, cercetătorilor sectoriali, universităților, precum și ONG-urilor și altor părți relevante în domeniul evaluarii impactului schimbărilor climatice și al vulnerabilității climatice, precum și evaluării socio-economice
 • Elaborarea manualelor standardizate sensibile la gen, la nivel de sector și subsector, precum și standarde tehnice pentru evaluarea riscurilor și vulnerabilităților climatice, pentru a contribui la integrarea adaptării la schimbările climatice în procesele de planificare la nivel sectorial

Beneficiari:

 • Ministerul Mediului
 • Alte ministere de ramură
 • Instituții și agenții guvernamentale/reprezentanți ai sectoarelor forestier, sănătate, energie și transport
 • Academia de Științe și alte universități
 • ONG-uri axate pe gen
1