$39 008,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Modernizarea serviciului local de salubritate prin procurarea unui tractor multifuncțional

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Criuleni
 • Localitate: Boșcana

Parteneri:

$8 554,00

SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Implicarea cetățenilor
 • Servicii publice și sociale
 • Managementul deșeurilor

Grupuri-țintă:

 • Diaspora
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 iun 2021 30 iun 2022

Rezultate:

 • Serviciu local de salubritate îmbunătățit

Beneficiari:

 • 3390 persoane
1