$1 712,50

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - creșterea păsărilor și managementul îngrășămintelor organice

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Călărași
 • Localitate: Hoginești

Parteneri:

$1 712,50

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Dezvoltarea economică
 • Susținerea businessului
 • Managementul deșeurilor

Grupuri-țintă:

 • Femei
 • Business
 • Gospodăriile țărănești

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 apr 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Fermă avicolă dotată cu echipament pentru extinderea afacerii – 700 prepelițe, prelucrarea îngrășămintelor organice din deșeuri avicole

Beneficiari:

 • Pocitari Cristina, beneficiară cu activitate economică în gospodăria casnică
1