$3 907,58

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică – curățarea și confecționarea pernelor și plapumelor

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Călărași
 • Localitate: Bahmut

Parteneri:

$3 907,58

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Dezvoltarea economică
 • Susținerea businessului

Grupuri-țintă:

 • Femei
 • Business
 • Gospodăriile țărănești

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 apr 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Afacere dotată cu echipament modern pentru procesarea deșeurilor avicole – curățirea pernelor, confecționarea pernelor și a plapumelor

Beneficiari:

 • Gău Victoria, beneficiară cu activitate economică în gospodăria casnică
1