$15 300,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Revizuirea politicilor și reglementărilor interne ale instituțiilor de expertiză judiciară în domeniul integrității și eticii

Localități:

  • Nivel: Național
  • Regiune: Centru
  • Raion: Chișinău
  • Localitate: Chișinău

Parteneri:

$15 300,00

SDG

Domenii de intervenție:

  • Justiție

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile centrale

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
12 apr 2021 15 iul 2022

Rezultate:

  • Politici și reglementări interne ale instituțiilor de expertiză judiciară în domeniul integrității și eticii

Beneficiari:

  • Centrul Național de Expertize Judiciare
  • Centrul de Medicină Legală
  • Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare
1