$3 028,89

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Grant pentru activitatea economică condusă de femeie în gospodăria casnică - apicultură

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Călărași
 • Localitate: Bahmut

Parteneri:

$3 028,89

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Dezvoltarea economică
 • Susținerea businessului

Grupuri-țintă:

 • Femei
 • Business
 • Gospodăriile țărănești

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 apr 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Stupină dotată cu 30 de stupi din poliuretan, material ecologic, reciclabil și de protecție termică pentru creșterea albinelor

Beneficiari:

 • Balan Estera, beneficiară cu activitate economică în gospodăria casnică
1