$24 475,74

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Suport pentru pensiune eco-turistică

Localități:

  • Nivel: Local
  • Regiune: Regiunea transnistreană
  • Raion: Dubăsari
  • Localitate: Pohrebea

Parteneri:

$19 631,79

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

  • Susținerea businessului
  • Apă și canalizare

Grupuri-țintă:

  • Femei
  • Business

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
04 ian 2022 30 nov 2022

Rezultate:

  • Emisii CO2 evitate în rezultatul utilizării echiamentelor eficiente energetic și sursă alternativă de apă pentru irigare prin instalare stație de epurare pentru pensiune

Beneficiari:

  • Albot Nata, femeie antreprenoare, ”Colț De Rai” S.R.L.
1