$85 815,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Îmbunătățirea performanței sistemelor de informare în domeniul mediului în Republica Moldova pentru conformitatea cu standardele europene

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:

$18 256,00

SDG

Domenii de intervenție:

  • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile locale
  • Societatea civilă
  • Populația
  • Autoritățile centrale

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
15 ian 2014 31 iul 2016

Rezultate:

  • Crearea portalului Serviciul Public de Date de Mediu. Serviciul poate fi accesat la adresa http://spdm.oikumena.md/
  • Au fost realizate inventarierea și colectarea datelor de mediu existente. Datele au fost integrate într-o bază de date geospațială, introdusă în SPDM

Beneficiari:

  • 63 de reprezentanți ai ONG-urilor de Mediu dintre care 31 bărbați și 36 femei
1