$35 704,33

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Diversificarea activității agricole prin înființarea unei companii de panificație

Localități:

  • Nivel: Regional
  • Regiune: Centru
  • Raion: Ungheni
  • Localitate: Mănoilești

Parteneri:


SDG
SDG

Domenii de intervenție:

  • Susținerea businessului

Grupuri-țintă:

  • Business

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
09 apr 2021 15 dec 2022

Rezultate:

  • Crearea unei noi brutării „Cuptorul Bunicii”
  • 12 locuri de muncă noi create

Beneficiari:

  • GȚ „Diaconul Mihail"
1