$318 000,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Dezvoltarea Sistemului de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (sistemul e-dosar), asigurând interconectivitatea SGDEJ cu sistemele electronice ale altor actori ai lanțului de justiție

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:

$17 000,00

SDG
SDG

Domenii de intervenție:

  • Justiție

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile centrale

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 sep 2019 31 dec 2022

Rezultate:

  • Elaborarea și dezvoltarea ecosistemelor software și hardware pentru SGDEJ, asigurând interconectivitatea SGDEJ cu sistemele de e-case ale altor actori din lanțul justiției (urmărire penală, instanțe etc.)

Beneficiari:

  • Centrul Național de Expertize Judiciare
  • Centrul de Medicină Legală
  • Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare
1