$47 800,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Evaluarea impactului implementării a două Planuri sectoriale anticorupție

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

  • Consiliere în domeniul politicilor
  • Buna guvernare

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile locale
  • Autoritățile centrale
  • Media

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
05 mai 2020 30 nov 2021

Rezultate:

  • A fost evaluat impactul Planului sectorial anticorupție în sectorul fiscal și evaluarea prezentată autorităților și actorilor relevanți din domeniu
  • A fost evaluat impactul Planului sectorial anticorupție în sectorul protecției mediului

Beneficiari:

  • CNA
1