$47 055,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Dezvoltarea capacităților funcționarilor responsabili pentru implementarea SNIA la nivel central și local

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:

$47 055,00

SDG

Domenii de intervenție:

  • Dezvoltarea capacităților
  • Buna guvernare

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile locale
  • Autoritățile centrale

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
14 iun 2019 15 nov 2021

Rezultate:

  • Au fost fortificate capacitățile de monitorizare, evaluare și raportare a SNIA a 129 funcționari responsabili pentru implementarea SNIA din 79 de instituții publice și 30 de raioane
  • A fost elaborat Ghidul metodologic privind implementarea managementului riscurilor de corupție în cadrul entităților publice

Beneficiari:

  • Funcționari publici
1