$80 886,47

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Finanțarea strategiei privind procesul național de planificare a adaptării - elaborată

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

  • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile locale
  • Autoritățile centrale

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 nov 2023 31 dec 2024

Rezultate:

  • Sprijinirea integrării opțiunilor de adaptare subnațională și realizarea notelor conceptuale ale evaluării necesităților tehnologice, în portofoliul de proiecte prioritare sensibile la gen, dezvoltate în cadrul angajamentului strategic al Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
  • Implementarea planului de investiții pentru adaptarea la schimbările climatice

Beneficiari:

  • Ministerul Mediului
  • Alte ministere de ramură
  • ONG-uri axate pe gen
1