$80 886,47

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Strategia de finanțare pentru planificarea națională a adaptării la schimbarile climatice elaborată

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

  • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile locale
  • Autoritățile centrale

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 nov 2023 31 dec 2024

Rezultate:

  • Sprijinirea integrării opțiunilor de adaptare subnațională și a notelor conceptuale ale Evaluării Necesităților Tehnologice, în portofoliul de proiecte prioritare sensibile la gen, dezvoltate în cadrul de angajament strategic al Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
  • Implementarea planul de investiții pentru adaptarea la schimbările climatice

Beneficiari:

  • Ministerul Mediului
  • Alte ministere de ramură
  • ONG-uri axate pe gen
1