$273 582,44

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Îmbunătățirea sistemelor și a capacității de a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice prin intermediul Planurilor de Acțiune Sectoriale și al procesului PNA

Localități:

 • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile centrale
 • Grupurile vulnerabile
 • Altele

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 nov 2020 30 nov 2024

Rezultate:

 • Evaluări de impact agregate în PNA-2 și integrate în portalul de gestionare a informațiilor și cunoștințelor privind schimbările climatice
 • Elaborarea raportului de evaluare a cunoștințelor și a produselor de comunicare
 • Elaborarea Planului de acțiuni privind planificarea națională de adaptare-3/PNA-3 (2023 – 2026)

Beneficiari:

 • Ministerul Mediului
 • Alte ministere de ramură
 • Instituții și agenții guvernamentale/reprezentanți ai sectoarelor forestier, sănătate, energie și transport
1