$94 272,44

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Îmbunătățirea utilizării tehnologiilor de adaptare

Localități:

 • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Femei
 • Societatea civilă
 • Autoritățile centrale
 • Grupurile vulnerabile
 • Business
 • Altele

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
31 oct 2020 30 nov 2024

Rezultate:

 • Elaborarea a minim 15 planuri de adaptare tehnologică sectoriale
 • Elaborarea a minim cinci idei de proiecte sau note conceptuale pentru Fondul Verde pentru Climă

Beneficiari:

 • Ministerul Mediului
 • Alte ministere de ramură
 • Instituții și agenții guvernamentale/reprezentanți ai sectoarelor forestier, sănătate, energie și transport
 • Academia de Științe și universitățile
1