$427 543,66

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Consolidarea și mandatarea cadrului juridic și instituțional privind mecanismul de coordonare a adaptării la schimbările climatice

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

  • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

  • Societatea civilă
  • Populația
  • Autoritățile centrale
  • Altele

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 sep 2020 31 aug 2024

Rezultate:

  • Dezvoltat Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice 2026
  • Dezvoltarea capacităților Comisiei Naționale pentru Schimbări Climatice cu privire la coordonarea intersectorială pentru adaptare, în baza mecanismului de coordonare și a sistemului de monitorizare și evaluare

Beneficiari:

  • Comisia Națională pentru Schimbări Climatice
  • Alte ministere de ramură și instituții și agenții subordonate
1