$1 645 395,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Suport pentru asigurarea unui proces participativ de elaborare și adoptare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020

Localități:

  • Nivel: Național

Parteneri:

$1 645 395,00

SDG

Domenii de intervenție:

  • Implicarea cetățenilor
  • Consiliere în domeniul politicilor
  • Dezvoltarea capacităților

Grupuri-țintă:

  • Autoritățile locale
  • Societatea civilă
  • Autoritățile centrale
  • Business

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 sep 2015 30 mar 2017

Rezultate:

  • Strategia Națională de Integritate și Anticorupție 2017-2020 elaborată și adoptată într-un mod participativ

Beneficiari:

  • Publicul general
1