$440 840,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Schimb de informație, cunoștințe, experiență și sensibilizarea mediului de afaceri de pe malul stâng cu privire la oportunitățile oferite de ZLSAC si ale Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre RM și Regatul Unit al Marii Britanii

Localități:

 • Nivel: Național

Parteneri:

$183 340,00
$257 500,00

SDG
SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Dezvoltarea capacităților
 • Consolidarea încrederii
 • Dezvoltarea economică
 • Susținerea businessului

Grupuri-țintă:

 • Femei
 • Populația
 • Business
 • Mediul academic, instituții de cercetare & dezvoltare

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 mai 2019 31 dec 2023

Rezultate:

 • Creșterea nivelului de conștientizare a companiilor și a asociațiilor de afaceri de pe malul stâng cu privire la oportunitățile oferite de ZLSAC, precum și pașii tehnici necesari pentru accesarea pieței UE
 • Aproximativ 100 de reprezentanți ai comunității de afaceri au o mai bună înțelegere referitor la comerțul între maluri și a oportunităților de export
 • Capacități îmbunătățite ale asociațiilor de afaceri de pe ambele maluri (cel puțin 10 de pe malul stâng) pentru a promova, coopera și susține interesele comunităților de afaceri de pe malul opus
 • Cel puțin 5 parteneriate noi create între asociații de afaceri și organizații ale societății civile relevante de la ambele maluri ale Nistrului

Beneficiari:

 • Întreprinderi micro, mici si mijlocii de pe ambele maluri
 • Ssociații de afaceri,
 • Camere de Comerț și Industrie
1