$17 800,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Consolidarea terenurilor degradate din s. Coșnița

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Regiunea transnistreană
 • Raion: Dubăsari
 • Localitate: Coșnița

Parteneri:

$16 000,00

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei
 • Biodiversitate

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
03 ian 2022 31 dec 2022

Rezultate:

 • Sechestrarea emisiilor CO2 și reducerea eroziunii solului în rezultatul împăduririi

Beneficiari:

 • Primăria s. Coșnița
 • Populația locală
1