$39 740,00

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Profilurile climatice și de mediu ale zonelor-țintă și integrarea soluțiilor de adaptare la schimbările climatice, măsurilor de protecție a mediului și aspectelor de gen în planurile de dezvoltare locală

Localități:

 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Nisporeni
 • Localitate: Nisporeni
 • Nivel: Local
 • Regiune: Sud
 • Raion: Basarabeasca
 • Localitate: Basarabeasca
 • Nivel: Local
 • Regiune: Găgăuzia
 • Raion: Găgăuzia
 • Localitate: Comrat
 • Nivel: Local
 • Regiune: Sud
 • Raion: Leova
 • Localitate: Leova
 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Călărași
 • Localitate: Călărași
 • Nivel: Local
 • Regiune: Centru
 • Raion: Dubăsari
 • Localitate: Dubăsari
 • Nivel: Local
 • Regiune: Regiunea transnistreană
 • Raion: Tiraspol
 • Localitate: Tiraspol

Parteneri:

$39 740,00

SDG
SDG
SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

 • Autoritățile locale
 • Femei
 • Populația

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
21 aug 2020 30 apr 2021

Rezultate:

 • Patru (4 ) profiluri privind schimbările climatice completate cu componenta de mediu și de gen pentru raioanele Călărași, Nisporeni, Leova și Basarabeasca și un profil adițional privind schimbări climatice cu componenta de mediu și gen elaborat pentru r. Dubăsari din zona de securitate
 • Două (2) profiluri climatice pentru regiunea Transnistreană și UTA Găgăuzia elaborate, cu includerea datelor de gen pentru Găgăuzia
 • Șase (6) focus grupuri organizate cu implicarea a 86 femei pentru identificarea nevoilor acestora în condițiile schimbărilor climatice
 • Cinci (5) seturi de recomandări privind integrarea componentei de schimbări climatice, mediu și gen în planurile raionale de dezvoltare locală au fost elaborate și aprobate (Călărași, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, r. Dubăsari din zona de securitate și UTA Găgăuzia)
 • Șase (6) APL de nivel I în proces de consultare privind integrarea componentelor de schimbări climatice și gen în planurile strategice locale

Beneficiari:

 • Populația (818.075 persoane) din regiunile țintă
 • 7 autorități publice raionale/regionale
1