Căutare avansată după diverse date și setări ale acțiunilor de proiecte

Explorați modulul de căutare și filtrare pentru identificarea intervențiilor care vă interesează cel mai mult.

Date generale

Statut acțiune

Durată

Resetează formular

Parteneri

Buget

Date despre localitate

Arată:

156 Totalul acțiunilor de proiecte

Filtru:

Activități Proiect Nivel Locație Durată ODD Statut Buget
Elaborarea programului de consolidare a capacităților pentru membrii Platformei de dialog privind accesul la justiție în cele 4 regiuni de intervenție a proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Regional 4 Localități Ianuarie 2021 – Decembrie 2021 16 5 finalizat $ 39 160,00
Revizuirea cadrului de reglementare al expertizei judiciare Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Aprilie 2020 – Iulie 2022 16 5 finalizat $ 60 000,00
Consolidarea capacităților în comunicare a angajaților din cadrul instituțiilor naționale de expertiză judiciară Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Mai 2021 – Mai 2021 16 5 finalizat $ 106 000,00
Dezvoltarea sectorului ÎMMM-urilor pe malul stâng prin sprijinirea întreprinderilor noi sau emergente, în special conduse de femei și cu impact asupra grupurilor vulnerabile Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului Regional 13 Localități Mai 2019 – Decembrie 2023 8 9 5 1 activ $ 791 782,00
Dezvoltarea capacităților de export ale companiilor din regiunea transnistreană și promovarea diversificării exporturilor prin sprijinirea afacerilor emergente Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului Regional 20 Localități Decembrie 2019 – Decembrie 2023 8 9 5 1 activ $ 1 027 684,00
Efectuarea analizei statisticilor din sectorul justiției în Moldova Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Iulie 2021 – August 2022 16 5 finalizat $ 28 367,00
Conceptualizarea și organizarea hackathon-ului privind accesul la justiție Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Iunie 2021 – Iunie 2021 16 5 finalizat $ 22 720,00
Furnizarea software-ului modern, bibliotecilor de masă și spectrale, precum și literatură de specialitate către instituțiile naționale de expertiză judiciară Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Septembrie 2019 – Decembrie 2022 16 5 finalizat $ 55 000,00
Consolidarea capacitatilor societății civile din regiunile pilot, pentru a supraveghea în mod proactiv livrarea justiției și a se angaja în îmbunătățirea accesului la justiție prin intermediul granturilor de mică valoare Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Regional 4 Localități Septembrie 2019 – Decembrie 2022 16 5 finalizat $ 200 000,00
Dezvoltarea și pilotarea soluțiilor inovatoare pentru o administrare mai eficientă a justiției și un acces îmbunătățit la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Septembrie 2019 – Decembrie 2022 16 5 finalizat $ 22 687,00
Consolidarea capacităților netehnice ale actorilor cheie din sectorul justiției în patru (4) regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia) printr-un set de instruire bazat pe 9 module Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Regional 4 Localități Septembrie 2019 – Mai 2021 16 5 finalizat $ 11 900,00
Crearea de platforme de dialog pe probleme legate de eficiența și accesul la justiție pentru populația locală și cu o atenție specială asupra grupurilor vulnerabile din patru (4) regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia) Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Regional 4 Localități Septembrie 2019 – Decembrie 2020 16 5 finalizat $ 22 062,00
Dezvoltarea Sistemului de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (sistemul e-dosar), asigurând interconectivitatea SGDEJ cu sistemele electronice ale altor actori ai lanțului de justiție Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Septembrie 2019 – Decembrie 2022 16 5 activ $ 318 000,00
Suport pentru instituțiile naționale de expertize judiciare la efectuarea investigațiilor și examinărilor în conformitate cu standardele ISO Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Iulie 2020 – August 2020 16 5 finalizat $ 72 380,00
Revizuirea cadrului instituțional al expertizei judiciare Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Septembrie 2019 – Decembrie 2022 16 5 finalizat $ 30 678,00
Îmbunătățirea coordonării între instituțiile naționale de expertiză judiciară, în conformitate cu cerințele legislației naționale și standardele de management eficient Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova Național Chișinău (Chișinău) Septembrie 2019 – Decembrie 2022 16 5 finalizat $ 56 400,00
Schimb de informație, cunoștințe, experiență și sensibilizarea mediului de afaceri de pe malul stâng cu privire la oportunitățile oferite de ZLSAC si ale Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre RM și Regatul Unit al Marii Britanii Dezvoltarea capacităților de export de pe ambele maluri ale Nistrului Național Mai 2019 – Decembrie 2023 8 9 5 1 activ $ 440 840,00
Suport în implementarea programului general de inițiere în activitatea parlamentară pentru deputați Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova Național Septembrie 2018 – Aprilie 2019 16 finalizat $ 7 200,00
Instruirea funcționarilor din cadrul Secretariatului în domeniul analizei de gen și conceptelor de gen Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova Național Septembrie 2019 – Octombrie 2019 16 5 finalizat $ 6 750,00
Consolidarea capacităților Parlamentului de a realiza funcția de control parlamentar în supraveghea implementării legilor și politicilor Consolidarea guvernării parlamentare în Republica Moldova Național Iulie 2017 – Iulie 2018 16 5 finalizat $ 52 703,00

Sunt afișate 20 - 40 din 156 acțiuni de proiect

1