$127 972,44

Bugetul pentru acțiunea de proiect

Baza de informare și cunoștințe privind schimbările climatice - extinsă

Localități:

 • Nivel: Național

Parteneri:


SDG

Domenii de intervenție:

 • Schimbarea climei

Grupuri-țintă:

 • Femei
 • Societatea civilă
 • Populația
 • Autoritățile centrale
 • Grupurile vulnerabile
 • Altele

Perioada de implementare:

Data de start Data de finalizare
01 nov 2020 30 nov 2024

Rezultate:

 • Lansarea portalului național de informare și gestionare a cunoștințelor privind schimbările climatice
 • Elaborarea strategiei de management a cunoștințelor
 • Efectuarea unei analize multisectoriale aprofundată și defalcată pe sexe, a impactului schimbărilor climatice asupra grupurilor vulnerabile, cu accent specific pe femeile din mediul rural

Beneficiari:

 • Ministerul Mediului
 • Alte ministere de ramură
 • Instituții și agenții guvernamentale/reprezentanți ai sectoarelor forestier, sănătate, energie și transport
1